علت ریزش مو

ریزش مو در زنان

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح ریزش مو در زنان پرداخته است.