زاویه سازی فک

زاویه سازی فک با فیلر

زاویه سازی فک با فیلر زاویه سازی و فرم دهی فک با تزریق ژل حد فاصل لبه پایین آرواره یک فرد را می توان با ۲ هدف جوانی و زیبایی انجام داد. زیبایی، در چشم بیننده است و بیماران می توانند خط فک خود را هر طور که ترجیح می دهند انتخاب کنند، آن را […]

زاویه سازی فک با فیلر بیشتر بخوانید »