نخ کاگ

انواع نخ کاگ

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح لیفت با نخ کاگ پرداخته است.