راز حفظ زیبایی موها

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح راز حفظ زیبایی مو پرداخته است.