عوارض نخ کاگ

عوارض نخ کاگ

عوارض نخ کاگ بیشتر ارائه شد برای انجام لیفت صورت از انواع نخ لیفت صورت استفاده می کنند و با توجه به پزشک و مهارت وی و همچنین نوعی کلینیک و نخ هایی که در آن معمولاً مورد استفاده قرار می دهند، می تواند از نخ های مختلفی در عمل لیفت صورت استفاده کنید. نخ کاگ یا […]

عوارض نخ کاگ بیشتر بخوانید »