لیزر در دوران بارداری

لیزر در دوران بارداری

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح لیزر در دوران بارداری پرداخته است.