لیزر موهای زیر بغل

لیزر موهای زیر بغل

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح لیزر موهای زیر بغل پرداخته است.