مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

کاشت ابرو یک روش دائمی برای پرپشت شدن ابروها و بهبود ظاهر آنها است. روش های مختلفی برای کاشت ابرو وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب و هزینه های خاص خود را دارند.

در این مقاله به مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف می پردازیم.

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

 • پیوند واحد فولیکولی (FUT): FUT یک روش جراحی است که در آن نواری از پوست از ناحیه اهدا کننده (معمولاً پشت سر) برداشته می شود. سپس این نوار به واحدهای فولیکولی جداگانه تقسیم می شود و به ابرو پیوند زده می شود.
 • استخراج واحد فولیکولی (FUE): FUE یک روش کم تهاجمی تر است که در آن فولیکول های مو به صورت جداگانه از ناحیه اهدا کننده برداشته می شوند. سپس این فولیکول ها به ابرو پیوند زده می شوند.
 • پیوند واحد فولیکولی با برش مستقیم (DHI): DHI روش های کم تهاجمی است که از ابزارهای تخصصی برای کاشت فولیکول های مو به ابرو استفاده می کنند.
 • کاشت ابرو با قلم CHOI: روش های کم تهاجمی است که از ابزارهای تخصصی برای کاشت فولیکول های مو به ابرو استفاده می کنند.
 • کاشت ابرو رباتیک: کاشت ابرو رباتیک یک روش جدیدتر است که از یک ربات برای قرار دادن دقیق فولیکول های مو در ابرو استفاده می کند.

FUT و FUE هر دو مزایا و معایبی دارند. FUT می تواند تعداد بیشتری فولیکول مو را در یک جلسه پیوند دهد، اما می تواند یک اسکار خطی در ناحیه اهدا کننده برجای بگذارد. FUE جای زخم کمتری برجای می گذارد، اما ممکن است جلسات بیشتری برای پیوند تعداد مورد نیاز فولیکول های مو لازم باشد.

کاشت ابرو به روش FUT
کاشت ابرو به روش FUT

کاشت ابرو به روش FUT

کاشت ابرو به روش FUT (پیوند واحد فولیکولی) یک روش جراحی برای ترمیم ابروهای از دست رفته یا کم پشت است. در این روش، نواری از پوست از ناحیه اهدا کننده (معمولاً پشت سر) برداشته می شود. سپس این نوار به واحدهای فولیکولی جداگانه تقسیم می شود و به ابرو پیوند زده می شود.

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

مراحل کاشت ابرو به روش FUT:

 1. بی حسی: ناحیه اهدا کننده و ابرو با بی حسی موضعی بی حس می شود.
 2. برداشتن نوار پوست: جراح یک نوار از پوست را از ناحیه اهدا کننده برمی دارد.
 3. تقسیم نوار پوست: نوار پوست به واحدهای فولیکولی جداگانه تقسیم می شود.
 4. ایجاد برش های کوچک: جراح برش های کوچکی در ابرو ایجاد می کند.
 5. پیوند فولیکول ها: فولیکول های مو به برش های ایجاد شده در ابرو پیوند زده می شوند.
 6. پانسمان: ناحیه اهدا کننده و ابرو پانسمان می شوند.

مزایای کاشت ابرو به روش FUT:

 • نتایج دائمی: کاشت ابرو به روش FUT نتایج دائمی دارد.
 • ظاهر طبیعی: ابروهای کاشته شده با روش FUT طبیعی به نظر می رسند.
 • قابلیت ترمیم: در صورت نیاز می توان ابروهای کاشته شده را ترمیم کرد.
کاشت ابرو به روش FUE
کاشت ابرو به روش FUE

معایب کاشت ابرو به روش FUT:

 • جراحی: FUT یک روش جراحی است و با خطرات و عوارض جانبی همراه است.
 • جای زخم: FUT می تواند یک اسکار خطی در ناحیه اهدا کننده برجای بگذارد.
 • دوره نقاهت: FUT دوره نقاهت دارد.

افراد مناسب برای کاشت ابرو به روش FUT:

 • افراد با ریزش ابرو به دلیل ژنتیک، آلوپسی یا تصادف
 • افراد با ابروهای نازک و کم پشت
 • افراد با ابروهای نامتقارن

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

افراد نامناسب برای کاشت ابرو به روش FUT:

 • افراد با مشکلات سلامتی خاص مانند دیابت یا بیماری های قلبی عروقی
 • افراد باردار یا شیرده
 • افراد با سابقه زخم کلوئید

هزینه کاشت ابرو به روش FUT:

هزینه کاشت ابرو به روش FUT به عوامل مختلفی مانند مهارت و تجربه جراح، موقعیت جغرافیایی کلینیک و تعداد فولیکول های پیوندی بستگی دارد.

 • مزایا: این روش برای کاشت تعداد زیادی گرافت مناسب است.
 • معایب: این روش تهاجمی تر است و ممکن است جای زخم دائمی برجای بگذارد.
 • هزینه: هزینه کاشت ابرو به روش FUT معمولاً بین 5 تا 10 میلیون تومان است.

کاشت ابرو به روش FUE

کاشت ابرو به روش FUE (استخراج واحد فولیکولی) یک روش کم تهاجمی برای ترمیم ابروهای از دست رفته یا کم پشت است. در این روش، فولیکول های مو به صورت جداگانه از ناحیه اهدا کننده (معمولاً پشت سر) برداشته می شوند و به ابرو پیوند زده می شوند.

مراحل کاشت ابرو به روش FUE:

 1. بی حسی: ناحیه اهدا کننده و ابرو با بی حسی موضعی بی حس می شود.
 2. برداشت فولیکول ها: جراح با استفاده از ابزارهای مخصوص، فولیکول های مو را به صورت جداگانه از ناحیه اهدا کننده برمی دارد.
 3. ایجاد برش های کوچک: جراح برش های کوچکی در ابرو ایجاد می کند.
 4. پیوند فولیکول ها: فولیکول های مو به برش های ایجاد شده در ابرو پیوند زده می شوند.
 5. پانسمان: ناحیه اهدا کننده و ابرو پانسمان می شوند.

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

مزایای کاشت ابرو به روش FUE:

 • کم تهاجمی: FUE یک روش کم تهاجمی است و با خطرات و عوارض جانبی کمتری نسبت به FUT همراه است.
 • جای زخم کم: FUE جای زخم کمتری نسبت به FUT برجای می گذارد.
 • دوره نقاهت کوتاه: FUE دوره نقاهت کوتاه تری نسبت به FUT دارد.

معایب کاشت ابرو به روش FUE:

 • زمان: FUE می تواند زمان بیشتری نسبت به FUT طول بکشد.
 • هزینه: FUE معمولاً گران تر از FUT است.
 • تراکم کمتر: FUE ممکن است تراکم کمتری نسبت به FUT ایجاد کند.

افراد مناسب برای کاشت ابرو به روش FUE:

 • افراد با ریزش ابرو به دلیل ژنتیک، آلوپسی یا تصادف
 • افراد با ابروهای نازک و کم پشت
 • افراد با ابروهای نامتقارن
 • افراد که به دنبال روشی با جای زخم کمتر هستند

افراد نامناسب برای کاشت ابرو به روش FUE:

 • افراد با مشکلات سلامتی خاص مانند دیابت یا بیماری های قلبی عروقی
 • افراد باردار یا شیرده
 • افراد با سابقه زخم کلوئید

هزینه کاشت ابرو به روش FUE:

هزینه کاشت ابرو به روش FUE به عوامل مختلفی مانند مهارت و تجربه جراح، موقعیت جغرافیایی کلینیک و تعداد فولیکول های پیوندی بستگی دارد.

قبل از انجام کاشت ابرو به روش FUE، حتماً با یک متخصص مشورت کنید تا از مناسب بودن این روش برای شما مطمئن شوید.

مقایسه روش های FUT و FUE:

ویژگیFUTFUE
نوع روشجراحیکم تهاجمی
جای زخمخطیکم و نقطه ای
دوره نقاهتطولانی ترکوتاه تر
زمان انجامکوتاه ترطولانی تر
تراکمبیشترکمتر
هزینهارزان ترگران تر
مقایسه روش های FUT و FUE

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

کاشت ابرو به روش SUT (پیوند واحد تریکوفیتیک)

کاشت ابرو به روش SUT یک روش نوین و پیشرفته برای ترمیم و بازسازی ابروهای از دست رفته یا کم پشت است. این روش مزایای بسیاری نسبت به روش های سنتی مانند FUT و FUE دارد.

مراحل کاشت ابرو به روش SUT:

 1. بی حسی: ناحیه اهدا کننده و ابرو با بی حسی موضعی بی حس می شود.
 2. استخراج فولیکول ها: جراح با استفاده از ابزارهای مخصوص، فولیکول های مو را به صورت جداگانه از ناحیه اهدا کننده (معمولاً پشت سر) برمی دارد.
 3. تقسیم فولیکول ها: فولیکول های مو به واحدهای تریکوفیتیک جداگانه تقسیم می شوند.
 4. ایجاد کانال های کاشت: جراح با استفاده از ابزارهای مخصوص، کانال های ظریف و کوچکی در ابرو ایجاد می کند.
 5. پیوند فولیکول ها: فولیکول های مو به داخل کانال های ایجاد شده در ابرو پیوند زده می شوند.
 6. پانسمان: ناحیه اهدا کننده و ابرو پانسمان می شوند.

مزایای کاشت ابرو به روش SUT:

 • حداقل تهاجم: SUT یک روش کم تهاجمی است و با خطرات و عوارض جانبی کمتری نسبت به FUT و FUE همراه است.
 • جای زخم کم: SUT جای زخم بسیار کمی برجای می گذارد.
 • دوره نقاهت کوتاه: SUT دوره نقاهت کوتاه تری نسبت به FUT و FUE دارد.
 • تراکم بالا: SUT می تواند تراکم بالایی از مو را در ابرو ایجاد کند.
 • ظاهر طبیعی: ابروهای کاشته شده با روش SUT طبیعی به نظر می رسند.
 • روند سریع: SUT نسبت به FUT و FUE سریعتر انجام می شود.

معایب کاشت ابرو به روش SUT:

 • هزینه: SUT معمولاً گران تر از FUT و FUE است.
 • نیاز به مهارت: SUT به مهارت و تجربه جراح بیشتری نسبت به FUT و FUE دارد.

افراد مناسب برای کاشت ابرو به روش SUT:

 • افراد با ریزش ابرو به دلیل ژنتیک، آلوپسی یا تصادف
 • افراد با ابروهای نازک و کم پشت
 • افراد با ابروهای نامتقارن
 • افراد که به دنبال روشی با جای زخم کم و تراکم بالا هستند

افراد نامناسب برای کاشت ابرو به روش SUT:

 • افراد با مشکلات سلامتی خاص مانند دیابت یا بیماری های قلبی عروقی
 • افراد باردار یا شیرده
 • افراد با سابقه زخم کلوئید

هزینه کاشت ابرو به روش SUT:

هزینه کاشت ابرو به روش SUT به عوامل مختلفی مانند مهارت و تجربه جراح، موقعیت جغرافیایی کلینیک و تعداد فولیکول های پیوندی بستگی دارد. قبل از انجام کاشت ابرو به روش SUT، حتماً با یک متخصص مشورت کنید تا از مناسب بودن این روش برای شما مطمئن شوید.

کاشت ابرو به روش SUT
کاشت ابرو به روش SUT

مقایسه روش های SUT، FUT و FUE:

ویژگیSUTFUTFUE
نوع روشکم تهاجمیجراحیکم تهاجمی
جای زخمکم و نقطه ایخطیکم و نقطه ای
دوره نقاهتکوتاه ترطولانی ترکوتاه تر
زمان انجامسریع ترکوتاه ترطولانی تر
تراکمبالابیشترکمتر
هزینهگران ترارزان ترگران تر
مقایسه روش های SUT، FUT و FUE

انتخاب روش مناسب:

انتخاب روش مناسب کاشت ابرو به عوامل مختلفی مانند وسعت ناحیه مورد نظر برای کاشت، تعداد گرافت های مورد نیاز، شرایط جسمانی شما و بودجه شما بستگی دارد. برای انتخاب روش مناسب، حتماً با یک متخصص مشورت کنید.

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

عوامل موثر بر هزینه کاشت ابرو

 • روش کاشت: روش های مختلف کاشت ابرو هزینه های متفاوتی دارند.
 • تعداد گرافت های مورد نیاز: هر چه تعداد گرافت های مورد نیاز بیشتر باشد، هزینه کاشت ابرو نیز بیشتر خواهد بود.
 • مهارت و تجربه جراح: جراحان باتجربه و ماهر معمولاً هزینه بیشتری برای کاشت ابرو دریافت می کنند.
 • موقعیت جغرافیایی کلینیک: هزینه کاشت ابرو در شهرهای بزرگتر معمولاً بیشتر از شهرهای کوچکتر است.
 • سایر هزینه های جانبی: هزینه های جانبی مانند آزمایشات قبل از عمل، داروها و مراقبت های بعد از عمل نیز باید در نظر گرفته شوند.

راه های کاهش هزینه کاشت ابرو

 • انتخاب روش مناسب: انتخاب روش مناسب با توجه به شرایط و نیازهای شما می تواند به کاهش هزینه کاشت ابرو کمک کند.
 • انتخاب کلینیک و جراح مناسب: انتخاب کلینیک و جراح معتبر و با تجربه می تواند به شما در دریافت خدمات با کیفیت و قیمت مناسب کمک کند.
 • انجام تحقیقات: قبل از انتخاب کلینیک و جراح، حتماً در مورد قیمت ها و خدمات آنها تحقیق کنید.
 • استفاده از بیمه درمانی: برخی از بیمه های درمانی ممکن است بخشی از هزینه کاشت ابرو را تحت پوشش قرار دهند.

خدمات دکتر سمیعی

انتخاب کلینیک و جراح مناسب

انتخاب کلینیک و جراح مناسب برای کاشت ابرو از اهمیت بالایی برخوردار است. برای انتخاب کلینیک و جراح مناسب، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • جستجو در اینترنت: می توانید با جستجو در اینترنت، لیستی از کلینیک ها و متخصصان کاشت ابرو در منطقه خود را پیدا کنید.
 • پرسش از دوستان و آشنایان: می توانید از دوستان و آشنایانی که تجربه کاشت ابرو دارند، در مورد کلینیک و متخصصی که به آنها مراجعه کرده اند، سوال کنید.
 • مراجعه به انجمن های تخصصی: می توانید به انجمن های تخصصی کاشت ابرو مراجعه کنید و از تجارب و نظرات سایر افراد استفاده کنید.

نتیجه گیری

هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف متفاوت است. انتخاب روش مناسب کاشت ابرو و همچنین انتخاب کلینیک و جراح مناسب می تواند به شما در کاهش هزینه کاشت ابرو و دریافت خدمات با کیفیت کمک کند.

مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف مقایسه هزینه کاشت ابرو به روش های مختلف

برای دریافت نوبت از آقای دکتر مسعود سمیعی با شماره‌ی 02126247569 تماس حاصل فرمایید.

برای مشاهده‌ی نمونه کارها و مطالب آموزشی زیبایی، صفحه‌ی اینستاگرام دکتر سمیعی را دنبال کنید.